Książki

Książki są do nabycia
w moim gabinecie oraz
w księgarni internetowej Przemiana

Książki

Janet G. Woititz
Małżeństwo na lodzie

Książka ukazuje w jaki sposób rodziny alkoholików mogą same sobie pomóc w zdrowieniu. W rozważaniach autorka omawia typową rodzinę amerykańską, jednak zdumiewa jak wiele ogólnych twierdzeń tu przytaczanych jest prawdziwych także w odniesieniu do innych szczególnych sytuacji rodzinnych. Autorka mówi: ‚Mam odwagę powiedzieć ci, że możesz nauczyć się żyć z alkoholikiem. Nie tylko żyć, ale być szczęśliwą i produktywną, bez względu na to, co on robi. Naprawdę wiem jak możesz wzbogacić swoje życie. Zdecyduj czy chcesz spróbować. Jeśli nie chcesz, zostań ze swoimi nieszczęściami. Wybór należy do ciebie.


Janet G. Woititz
Dorosłe dzieci alkoholików

Jeśli jesteś dzieckiem alkoholika, książka ta powinna pomóc lepiej zrozumieć co się z tobą obecnie dzieje i jak do tego doszło. Zrozumienie tego faktu może pomóc zmniejszyć poczucie izolacji u osób, które uważają się za ‚inne’ z powodu swego życiowego doświadczenia.


12 Kroków dla dorosłych dzieci
z uzależnieniowych i innych rodzin dysfunkcyjnych

Warszawa 1996


Lokelle Lerner
Codzienne afirmacje
Rozmyślania dla dorosłych dzieci

Zebrane w tej książce medytacje obejmują wiele aspektów naszej egzystencji i mogą dopomóc w poprawie dotychczasowego, niekorzystnego obrazu siebie. Afirmacje służą do tego, by nas obudzić, by nam w pełni uświadomić i uzmysłowić wybory, jakich codziennie dokonujemy. Kiedy nauczymy się panować nad własnymi myślami, w sukurs pójdą uczucia i zachowania.


Merlene Miller Terence, T. Gorski
Rodzina uzdrowiona

Choroba alkoholika obejmuje także najbliższe osoby, mówi się o zniewoleniu przez cudzy nałóg, o współuzależnieniu. Członkowie rodziny alkoholika nie są w stanie funkcjonować prawidłowo. Rodzina ulega zaburzeniu ponieważ nie dysponuje ani należytą wiedzą na temat problemu alkoholowego ani praktycznymi umiejętnościami radzenia sobie z nimi. Książka ta powstała z myślą o tych członkach rodzin alkoholików, którzy pragną wrócić do zdrowia. Zawiera wskazówki jak przebudować rodzinę na zdrowych zasadach, jak ją odrodzić.


GDZIE SIĘ PODZIAŁO MOJE DZIECIŃSTWO
O dorosłych dzieciach alkoholików

Kim są Dorosłe Dzieci Alkoholików? Co dzieje się w rodzinach alkoholików? Co dzieje się z dzieckiem alkoholika, gdy dorasta? Jakie są typowe problemy Dorosłych Dzieci Alkoholików? Gdzie i jakiej pomocy szukać powinni DDA? Na te i wiele innych pytań odpowiada najnowsza książka Wydawnictwa „Charaktety”. Zgromadzone w niej teksty wybitnych specjalistów pomogą Dorosłym Dzieciom Alkoholików zrozumieć źródło ich problemów, a dzięki temu zrozumieć również siebie.

SPIS TREŚCI

 • Pijany dom, czyli co się dzieje z dzieckiem alkoholika
 • DDA, czyli Dorosłe Dzieci Alkoholików
 • Pokusa silniejsza niż rozum, czyli dlaczego ludzie nie radzą sobie z nałogami
 • Szczypta optymizmu, czyli różne wyjścia z sytuacji bez wyjścia
 • Sam sobie na przekór, czyli dlaczego sobie szkodzimy
 • Silna wola i inne bajki, czyli mity o piciu alkoholu
 • Kwestionariusz Kontroli Zachowań

Sobolewska Zofia
Odebrane dzieciństwo

Autorka – specjalistka w dziedzinie terapii uzależnień – charakteryzuje krzywdy najczęściej doświadczane przez dzieci wychowywane w rodzinach alkoholowych oraz reakcje emocjonalne i schematy zachowań będące odpowiedzią na te doświadczenia.


Anna Dodziuk
Pokochać siebie i zacząć żyć inaczej

„Wiesz, zajmuję się tym już prawie 20 lat i ciągle nie mogę się nadziwić. Aż trudno uwierzyć, jak źle ludzie myślą o sobie i jak źle sami siebie traktują. Zrób mały eksperyment: powiedz paru znajomym komplement, zobaczysz, ile wysiłku włożą w to, żeby go unieważnić – udowodnić Ci, że są brzydsi i głupsi, niż myślisz, a ciuch, który Ci się spodobał, to stara szmata.
A co Ty robisz, kiedy ktoś Tobie powie coś miłego albo Cię pochwali? Co Ci wtedy przychodzi do głowy? Czy natychmiast zaczynasz szukać argumentów, żeby udowodnić sobie, że to nieprawda?
Myślenie o sobie może dodawać Ci skrzydeł, a może je obcinać . Może być motorem, który dostarcza Ci energii do życia, realizowania przedsięwzięć, pomysłów i marzeń, a może być kulą u nogi, bagażem, z powodu którego wszystko przychodzi Ci z trudem, rzadko coś się udaje, a marzenia nie spełniają się nigdy.
Najczęściej myślimy o sobie źle, chociaż zwykle nie przyznajemy się do tego przed ludźmi, a nawet przed sobą.”


Patty McConnel
Po deszczu jest słońce Poradnik terapeutyczny dla Dorosłych Dzieci Alkoholików

Książka składa się z dwóch części: „Cierpienie” i „Uzdrowienie” ( obie w tym samym tomie). W części pierwszej ( 7 rozdziałów ) możemy zapoznać się z opisem najpopularniejszych zjawisk doświadczanych przez DDA, oraz wykonać ćwiczenia, pomagające w zorientowaniu się co do własnej sytuacji. Każdy rozdział zawiera ćwiczenia, które czytelnik może indywidualnie wykonać. Autorka podkreśla, że nie jest konieczne ( ani sensowne ) wykonywanie wszystkich ćwiczeń bez względu na to czy coś było naszym udziałem czy też nie. W tej części szczególnie ważne jest dzieciństwo.


Timmen L. Cermak, Jacques Rutzky
Czas uzdrowić swoje życie. Przewodnik do pracy nad sobą. Kroki w stronę zdrowienia Dorosłych Dzieci Alkoholików

Książka przeznaczona jest dla dorosłych będących dziećmi osób uzależnionych od alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych, cierpiących w dorosłym życiu z powodu dziecięcych potrzeb, które nigdy nie zostały zaspokojone, rozpoznane i uszanowane. Książka prowadzi czytelnika przez bolesne i trudne obszary – od rozpoznania uczuć i emocji, przez ich zaakceptowanie, do konstruktywnego wykorzystania lub odrzucenia.
Książka składa się z 16 rozdziałów prezentujących kolejne etapy procesu autoterapeutycznego: Przerwanie milczenia; Nasze wspólne doświadczenia; Ożywianie wspomnień; Przyjęcie uczuć; Zdolność przetrwania; Sprawowanie kontroli; Współuzależnienie; Złość; Wstyd; Opłakiwanie strat; Gojenie ran; Uczciwość; Szanowanie uczuć; Włączanie się we wspólnotę; Zabawa i spontaniczność; W dalszą drogę. Ćwiczenia można wykonywać samemu lub pracować nad nimi w grupie terapeutycznej i samopomocowej DDA.


T.Hellsten
Wsparcie dla dorosłych dzieci alkoholików

Książka ta przeznaczona jest dla wszystkich tych, którzy kiedykolwiek zetknęli się z problemem alkoholowym bądź to we własnym otoczeniu bądź w pracy zawodowej. Autor porusza temat trudny, o którym wielu boi się mówić. W rodzinie dotkniętej alkoholizmem obowiązują bowiem trzy zasady, których przestrzeganie staje się życiową koniecznością: Nic nie mówić! Niczego nie odczuwać! Nikomu nie ufać! Mówi się, że główny pokój w rodzinie dotkniętej alkoholizmem zajmowany jest przez hipopotama, którego istnieniu wszyscy zaprzeczają. Milcząc, zostawia się hipopotama w spokoju, a elementem tego milczenia jest udawanie, że wszystko jest w porządku. Dzięki tej książce dowiemy się jak wpływa alkoholizm ma na dzieciństwo i rodzinę, jak powoduje współuzależnienie i jakie są jego skutki dla dorosłych już dzieci.


Minirth Frank, Meier Paul, Hemfelt Robert
Miłość to wybór o terapii współuzależnień

Robert Hemfelt – psycholog, oraz Frank Minirth i Paul Meier – psychiatrzy i absolwenci teologii, pracują w jednej z największych klinik psychiatrycznych na świecie – Minirth-Meier w Dallas (Teksas). Stworzyli autorski, dziesięciostopniowy program terapii uzależnień i współuzależnień. Opublikowali wiele książek na ten temat. Książka odkrywająca nowe możliwości uwolnienia się od wzajemnego uzależnienia w relacjach międzyludzkich. Zawiera cenne uwagi i sugestie na temat budowania i utrzymywania dobrych związków.


Bettelheim Bruno
Wystarczająco dobrzy rodzice

To, jak wychowujemy dziecko, ma decydujący wpływ na jego rozwój i przyszłe życie. Bruno Bettelheim próbuje odpowiedzieć na pytanie, jak w dzisiejszym pełnym sprzeczności świecie wychować dziecko, aby stało się ono wartościowym i szczęśliwym człowiekiem. Osią tej niezwykle potrzebnej i mądrej książki jest przekonanie autora, że rodzice nie powinni tworzyć z dziecka osoby, jaką chcieliby widzieć, lecz powinni dokładać wszelkich starań, by wyrosło ono na kogoś, kim samo chce być. To właśnie jest klucz do dobrego rodzicielstwa.


Król-Fijewska Maria
Trening asertywności

Książka o charakterze podręcznika. Autorka przedstawia koncepcję zachowań asertywnych oraz szczegółowy opis procedury treningu asertywności. Asertywność to w psychologii termin oznaczający posiadanie i wyrażanie własnego zdania oraz bezpośrednie wyrażanie emocji i postaw w granicach nie naruszających praw i psychicznego terytorium innych osób oraz własnych, bez zachowań agresywnych, a także obrona własnych praw w sytuacjach społecznych. Jest to umiejętność nabyta. Asertywność to:

 • umiejętność wyrażania opinii, krytyki, potrzeb, życzeń, poczucia winy,
 • umiejętność odmawiania w sposób nieuległy i nieraniący innych,
 • umiejętność przyjmowania krytyki, ocen i pochwał,
 • autentyczność,
 • elastyczność zachowania,
 • świadomość siebie (wad, zalet, opinii),
 • wrażliwość na innych ludzi,
 • stanowczość. Osoba asertywna ma jasno określony cel i potrafi kontrolować własne emocje, nie poddaje się zbyt łatwo manipulacjom i naciskom emocjonalnym innych osób.