Przemiana

Czemu akurat  „Przemiana”?

Przemiana oznacza przejście  od życia w nieświadomości, lęku, zależności, bierności, agresji, patologicznym smutku, niechcianej samotności, rozgoryczeniu, braku odwagi, ciągłym żalu i rozpamiętywanej krzywdy, braku satysfakcji, z nieumiejętnością podjęcia właściwych decyzji, toksycznych relacji do:

  • pełni życia w zgodzie ze sobą i z innymi.

A przemiana ta może właśnie dokonać się poprzez pracę nad sobą w  procesie psychoterapeutycznym w relacji z psychoterapeutą.

Psychoterapia to:

  • Szansa na poznanie i zrozumienie siebie (jaka jestem? jaki jestem? jak wpłynęła na mnie moja przeszłość?).
  • Proces leczenia bolesnych traum, wydarzeń, wspomnień, tak, by więcej nie bolały i nie straszyły.
  • Pomoc w postawieniu trafnej diagnozy (co dolega mojej psychice? jak rozumieć moje objawy – depresję, lęki, napady paniki….etc i jak się nimi zająć, tak by mnie nie męczyły i nie ciążyły mi).
  • Odkrywanie tego, jak stać się dla siebie czułym, troskliwym, odpowiedzialnym opiekunem, zamiast zimnym krytykiem, perfekcjonistą, bądź zrezygnowanym czy zalęknionym.
  • Dotarcie do swojej siły, potencjału i rozpoczęcie korzystania z nich zgodnie ze swoimi wartościami, pragnieniami, zdolnościami (pasje, zdolności, wyzwania, samorealizacja,  zawód).
  • Nauka budowania satysfakcjonujących relacji – opartych na bezpieczeństwie, zrozumieniu, wzajemnej trosce, o bezpiecznych granicach i odpowiedzialności za nie).
  • Nadanie sensu własnemu życiu (kim jestem? jak chcę żyć? Jakie decyzje mam podjąć? Co chcę zmienić? Co zakończyć? Co rozpocząć?).

Zapraszam do mojego gabinetu.