O mnie

Barbara Krzemińska

Psycholog, filolog polski, dylomowany psychoterapeuta. Pracuję pod stałą superwizją doświadczonych superwizorów z Ośrodka INTRA w Warszawie.

Absolwentka Czteroletniej Podyplomowej Szkoły Psychoterapii przy Ośrodku INTRA w Warszawie. Jest ona prowadzona przez superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Ośrodek INTRA jest członkiem World Assotiation for Person Centrered & Experiental Psychotherapy &Consuelling. W ramach edukacji w Ośrodku INTRA zajęcia z zakresu psychoterapii prowadzili m.in. Piotr Fijewski, Wanda Sztander, Krzysztof Jedliński, Jakub Jabłoński, Maria Król-Fijewska, Czesław Czabała, Leszek Sagadyn.

Absolwentka trzy i pół letniej Szkoły Psychoterapii przy Stowarzyszeniu Psychologów Chrześcijańskich w Warszawie.

Członek zwyczajny Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (sekretarz Oddziału PTP w Toruniu od 2012 r). W trakcie uzyskiwania cetyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Ukończyłam szkolenie z zakresu NEST (New Experience  for Survivors of Trauma).