Warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci

You will surely possess time using wonderful Du Bai escorts to produce you like your nightlife. You are able to never become bored using a very good GFE experience in the awesome Abu Dhabi. This spot is full of fresh tactics to let you love and have a wonderful moment. If you are escort girl dubai a true nature enthusiast then you have to try this out city, and it is well known because of the exoticism and glamor. And also the beauty and tranquility of the position will sweep you off the own feet.

Oferta warsztatów psychoedukacyjnych dla dzieci w wieku od 5 do 10 lat „Spotkanie z bajką terapeutyczną” na podstawie książki Barbary Krzemińskiej i Faustyny Krzemińskiej „Zaczarowany Cyrk Pana Teodora”

 

Zaczarowany Cyrk Pana Toodora okładki obie

Bajki terapeutyczne „Zaczarowany Cyrk Pana Teodora

Historie przenoszą czytelników do Zaczarowanego Cyrku Pana Teodora w mieście Zwierzaczkowie, ale jednocześnie opowiadają o zwykłych sytuacjach, jakie zdarzają się każdemu z nas i dotyczą zarówno dzieci, jak i rodziców.

Autorkami bajek są Barbara Krzemińska i jej córka Faustyna.

Barbara Krzemińska – psycholog, psychoterapeuta, z dorosłymi pracuje jako psychoterapeuta, z dziećmi prowadzi autorskie warsztaty terapeutyczne na podstawie napisanych przez nią bajek. Lubi spędzać czas z rodziną, kąpać się w morzu, piec ciasta, spacerować ze swoją labradorką Fifi.

 

Faustyna Krzemińska – córka Barbary, autorka ilustracji do bajek. Interesuje się przyrodą, a spośród zwierząt najbardziej lubi koty.

Bajki zaczęły powstawać podczas długich zimowych wieczorów. Początkowo wymyślała je mama Faustyny, z czasem Faustyna sama aktywnie włączyła się w tworzenie fabuły, a zwłaszcza nadawanie imion bajkowym bohaterom.

*** 

Celem warsztatów jest poznanie siebie – mocnych i słabszych stron, swoich uczuć i sposobów ich wyrażania, rozwijanie kreatywności osobowej, zwiększenie poczucia pewności siebie, redukowanie negatywnych zachowań (agresja, bierność, uległość, wycofanie), poznanie elementów treningu asertywności, nauka umiejętności odpoczywania i relaksu, kształcenie umiejętności społecznych – właściwa komunikacja, nawiązywanie relacji, reagowanie na przemoc, przyswojenie elementów dobrego wychowania, poszerzanie świadomości ważnych sytuacji w życiu – śmierć, choroba, hospitalizacja, adopcja.

Ogólny przebieg warsztatu: powitanie dzieci i zapoznanie z autorką bajek, wprowadzenie do konkretnego tematu warsztatu, przeczytanie wybranej bajki dotyczącej konkretnego warsztatu, uzewnętrznienie przeżyć i przemyśleń dzieci po wysłuchaniu bajki, ćwiczenia terapeutyczne w parach lub grupach wzmacniające zagadnienie, relaksacja, wizualizacja, rozmowa kierowana, zabawy terapeutyczne, dialog z dziećmi lub praca plastyczna dotycząca tematu bajki.

***

Tytuły i tematyka bajek: 

„O żyrafie z której wszyscy się śmieli” – tematyka warsztatu: Inny to nie znaczy gorszy.

„O misiu, który wyjadł tort” - tematyka warsztatu: Dobre i złe tajemnice (warsztat dotyczy zagadnień reagowania dzieci na cyberprzemoc, przemoc szkolną, wszelką krzywdę psychiczną, fizyczną i seksualną – ze strony rówieśników, jak i dorosłych). 

„O piesku, który uratował zwierzęta z pożaru” - tematyka warsztatu: Mój bohater.

„O kurce, która nie chciała sprzątać swojego pokoju” - tematyka warsztatu: Jakie są Twoje obowiązki?

„O słoniu, który umarł” - tematyka warsztatu: Oswajanie śmierci.

„O myszce, która zgubiła swoją mamę” - tematyka warsztatu: Po co nam uczucia?

„O koniach, kucykach, pegazach i jednorożcach, które się ciągle kłóciły” - tematyka warsztatu: Jak wyrażać swoją złość?

„O lisie, któremu było ciągle zimno” - tematyka warsztatu: Jak zaopiekować się sobą w chorobie?

„O żuberku Karolku, który bał się wychodzić z domku” - tematyka warsztatu: Co robić kiedy się boję?

„O delfince Martynie, która myślała, że jej smutek nie minie” - tematyka warsztatu: Odwaga pomaga.

„O sroce Heli, która myślała, że się nie ośmieli” - tematyka warsztatu: Jak wyrażać swoje zdanie, odmawiać i mówić o swoich potrzebach?

„O morsie Wiktorze, który kochał morze” - tematyka warsztatu: Warto mieć hobby.

„O pawianie Adamie, który nie znał manier” - tematyka warsztatu: Dobre maniery.

„O kangurze Arturze, który odkrył, że nie musi być idealny, bo może być sobą, może być naturalny” - tematyka warsztatu: Moje ciało pomaga mi zrozumieć siebie.

„O psach, które bardzo się kochały i murem za sobą stały” – Po co nam przyjaciele?

„O kotku Jurku, który cały dzień spał na murku” – Rozmowa z bliskimi osobami pomaga nam w problemach.

*** 

Czas trwania pojedynczego warsztatu: 1,50 godziny z przerwą

Maksymalna liczba uczestników w grupie pojedynczego warsztatu: 25 dzieci.

Oferta dla szkół podstawowych, przedszkoli, domów kultury, bibliotek: możliwość przeprowadzenia pojedynczego, wybranego warsztatu lub całego cyklu 16 warsztatów – w trybie co tydzień, bądź co dwa tygodnie (dla stałej grupy dzieci – maksymalnie 15 dzieci w grupie). Istnieje także możliwość przeprowadzenia pojedynczego spotkania autorskiego dotyczącego naszej książki w formie prezentacji – liczba uczestników nieograniczona.

Kontakt Barbara Krzemińska tel. 608-498-823   przemiana1@wp.pl

Choosing the best essay providers isn’t uncomplicated. However, being a writer, you want your phrases to be read and also your thoughts expressed in order for your feedback means something and aids shape your future. The internet is also home to a lot of composition suppliers that offer to assist you along with your writing demands. https://www.studybay.com/ It Can Be Challenging to find the best individual but here are a Couple of Ideas to Help you find essay authors to suit your needs:

It really is no real surprise that numerous people today want to leading rated article writing products and solutions to help get the career they deserve. You can find a number of details of your livelihood, after all, that most people are not entirely familiar with. When it’s about submitting an application for a job, handling interviews and even simply getting together in overall, some pieces of your own life are not exactly what you would like to chat about along with other men and women. Fortunately, ESSAYPRO there are a lot of top article writing services which will be able to assist you with every thing from producing a brief personal essay to a score record. Whether you are on the lookout for essay modifying or you simply need help composing an informative article, there are companies out there which is able to enable you to move up the brink of succeeding as speedily as achievable.

Trustworthy essay producing services are PenDrago.com specialists that are very well versed in the art of article editing and writing. These experts are appreciated with most students who are eager to write and put their essay up on many different instructional associations. If you are also one of these pupils, then there’s absolutely not any good reason for one to seek the services of a specialist to aid you with your homework. You can find various ways on how you can get a trustworthy essay editing company therefore that you will be directed properly in deciding on the very best organization to do the job together with. Check out some of the suggestions below therefore that you will be guided well when it comes to selecting the ideal essay editing support.